0

Tả chiếc xe đạp của em

Đề bài: Tả chiếc xe đạp của em. Bài làm: Khi chị gái em lên cấp ba thì em đã được chị để lại cho chiếc xe đạp của chị.…